GDPR

Adatkezelési tájékoztató

 

Amennyiben az érintett hozzájárulását adja, az OGA (TENDER INVESTMENT GROUP Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a közreműködő féként eljáró RND Solutions Zrt.)  direkt marketing célból kezeli az érintett nevét és e-mail címét. Ezek személyes adatnak számítanak, amelyek kezelése szigorú feltételekhez van kötve, melyeket a (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmaz.

Az adatkezelést az RND Soultions Zrt. (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.) végzi, az adatkezelés tényleges helye szerinti elérhetőség: 1053 Budapest, Szép utca 2., info@oga.hu , adatvédelmi tisztviselő: Virág Ferenc vezérigazgató, elérhetősége: info@oga.hu.

Az RND Solutions Zrt. a megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásig kezeli. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható az info@oga.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), mely hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával kerül megadásra. Az adatok és a hozzájárulás megadása önkéntes, ezek elmaradásának következménye az, hogy a Társaság nem kezdi meg az adatkezelést és nem küldd marketing, illetve tájékoztató üzeneteket az érintettnek.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, azaz a lent megadott személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása (GDPR 15-18, 21. cikkei), illetve tiltakozás személyes adatok kezelése ellen az info@oga.hu e-mail címen kezdeményezhető. Amennyiben tiltakozáshoz való jogával él, úgy a társaság haladéktalanul felhagy az adatkezeléssel. Személyes adatokkal kapcsolatos jogsérelem esetén panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Tel.: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; http://naih.hu), illetve keresettel lehet fordulni az illetékes bírósághoz.