Jogi nyilatkozat

Jelen weboldal a TENDER INVESTMENT GROUP Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (továbbiakban: Társaság) tulajdona és az RND Solutions közreműködő partner által kezelt felület. A weboldal tartalma, tartalmi és grafikai elemei (továbbiakban: Társaság szellemi tulajdona) szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A Társaság szellemi tulajdonának felhasználására, hasznosítására csak az erre vonatkozó jogi keretek között kerülhet sor. Ennek közvetett vagy közvetlen másolása, bármilyen módon és eszközzel történő sokszorosítása, terjesztése, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele vagy bármilyen módon való hasznosítása kizárólag a Társaság hozzájárulásával végezhető. Kizárt a weboldal bármely részére a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül linkeket építeni, vagy azt kerettechnika alkalmazásával saját weboldal részeként feltüntetni, továbbá a saját oldalon a Társaság honlapját linkként megjeleníteni, annak tartalmát a forrás megjelölése nélkül felhasználni, illetve harmadik weboldalon megjeleníteni.

Weboldalunkon szereplő egyes hivatkozások, linkek, más weboldalakra mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a Társaság felelősséget nem vállal.

A  Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon található adatok és információk hibamentesek, valósak, pontosak és időszerűek legyenek, a weboldal elérése pedig folyamatos és üzemzavaroktól mentes legyen – ezeket azonban nem szavatolja, és ezekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Társaság. kifejezetten kizárja a felelősséget a honlap tartalmát képező, harmadik személyek által történő információszolgáltatás késedelméért és nem felel azokért a károkért sem, amelyek a honlap használata során bekövetkező esetleges számítógépes vírusfertőzésből vagy más hasonló veszélyből eredhetnek.
A weboldalon az egyes pénzügyi eszközök hozamaira vagy árfolyamára vonatkozóan megjelenített adatok mind múltbeli adatok. Azok semmiféle garanciát nem jelentenek az adott pénzügyi eszköz jelenbeli vagy jövőbeli értékére nézve.

A Társaság nem rendelkezik engedéllyel és megfelelő háttérrel adótanácsadási tevékenység folytatására. A weboldalon ezzel kapcsolatos információk általánosak és tájékoztató jellegűek. Az általános adójogszabályok alkalmazhatóságára mindig befolyással vannak az adott ügyfél egyedi körülményei és jövedelmi viszonyai. Minden esetben az ügyfél feladata, hogy a rá irányadó konkrét és egyedi adójogszabályokról tájékozódjon. Amennyiben ez Önnek nehézséget okoz, úgy mindenképpen forduljon szakemberhez. A Társaság nem rendelkezik semmiféle felhatalmazással adózási kérdések értelmezésére, így egyedi véleménye az adóhatóság előtt nem hivatkozható, annak jogi relevanciája nincsen.  Társaságunk az adózási szabályok helytelen értelmezéséből és hiányos ismertéből eredő károkra felelősséget nem vállal.
Társaságunk jogi tanácsadással nem foglalkozik. A weboldalon található hivatkozások tekintetében minden esetben a jogszabályok által erre feljogosított jogalkalmazó hatóság értelmezése az irányadó. A jogszabályok jelentős része országról országra változik, esetenként igen gyorsan módosulhat. Még ha egy kijelentés a jogszabályokról pontos, akkor is előfordulhat, hogy csak az adott jogi környezetben és meghatározott tényállási elemek megléte esetén helytálló. Lehetséges az is, hogy az információ közlése óta a jogszabályok megváltoztak. Megfelelő, az Ön konkrét helyzetére vonatkozó jogi tanács és jogértelmezés érdekében forduljon szakemberhez.

A Társaság weboldala ingyenes és a világ bármely részéről elérhető. A Társaság a weboldal tartalmi és képi elemeit olyan módon állította össze, hogy az megfeleljen a Magyar Köztársaság és az Európai Unió jogi előírásainak. Azonban a weboldal egyes elemeinek a weboldalt használó személy általi megjelenítése a rá irányadó állam jogrendszerének egyes előírásaiba ütközhet. Ezzel kapcsolatosan a Társaság felelősséget vállalni nem tud. Kérjük, hogy mielőtt weboldalunkat használja, tájékozódjon az ilyen korlátozásokról.

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a Társaság kizárólag arra a célra használja, amelyre Ön azt megadta és azokat harmadik személynek nem adja ki. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.

A Társaság nem vállal felelősséget a weboldallal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Társaság szintén nem vállal felelősséget.

A weboldalon megjelenő adatok, fényhatások és grafikai elemek az arra érzékeny és hajlamos személyekben káros testi vagy szellemi reakciókat válthatnak ki. A Társaság az ilyen eseményekért minden felelősségét kizárja. Kérjük, hogy a weboldal igénybevétele előtt mérje fel ilyen típusú érzékenységét, és ennek tudatában vegye igénybe szolgáltatásainkat. Szükség esetén forduljon szakemberhez.

A tőzsdei kereskedés eseményei az arra hajlamos személyiségű személyekben a kockázatvállalási hajlandóság túlzott megnövekedését, a befektetési mérlegelés érzelmi alapokra való áthelyeződését és estleges tőzsdei ügyletkötési kényszert is okozhatnak. A Társaság az ezekből eredő minden kárért kizárja felelősségét. Amennyiben Ön ezekhez hasonló megnyilvánulásokat észlel magán, úgy saját érdekében forduljon szakemberhez.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. A weboldal hozzáféréséből, illetve annak közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért való felelősséget a Társaság kifejezetten kizárja.